会员登录信息
您好,欢迎光临!   [请登录]   [免费注册]
网站标志
商品搜索
Search: 
点评详情
发布于:2021-6-15 23:17:48  访问:1 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
ΟΤΕ Πρωτογενές πλεόνασμα Πρωτογενές πλεόνασμα ΕΠΙΠΛΑ ΒΟΛΟΣ Αντιπαράθεση στη Βουλή για τη «δημιουργική λογιστική»
ΕΠΙΠΛΑ ΒΟΛΟΣ Την πραγματικότητα του πρωτογενούς πλεονάσματος, υπερασπίστηκε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας......
Αντιπαράθεση στη Βουλή για τη «δημιουργική λογιστική» ΕΠΙΠΛΑ ΒΟΛΟΣ Επερώτηση ανεξαρτήτων βουλευτών για το πρωτογενές πλεόνασμα
Την πραγματικότητα του πρωτογενούς πλεονάσματος, ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ υπερασπίστηκε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας, απαντώντας σε επίκαιρη επερώτηση των ανεξαρτήτων βουλευτών, στο δε πλαίσιο αυτό επικαλέστηκε στοιχεία από την εκτέλεση του Προϋπολογισμού κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους και το πρώτο εικοσαήμερο του Σεπ Τεμβρίου, σύμφωνα με τα οποία, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ οι υστερήσεις που είχαν παρατηρηθεί κατά το πρώτο εξάμηνο, έχουν ελεγχθεί και η απόδοση των παρεμβάσεων δημοσιονομικής πολιτικής ανταποκρίνεται στις αρχικές εκτιμήσεις.
Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέχρι το τέλος Αυγούστου το υπουργείο Οικονομικών έχει ολοκληρώσει την αποπληρωμή του 71% των προβλεπόμενων ληξιπροθέσμων οφειλών του (4,3 δισ. έναντι συνόλου 5,7 δισ.) ενώ το γενικό σύνολο εσόδων του τακτικού Προϋπολογισμού προ επιστροφών, είναι αυξημένο κατά περίπου 14%, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2012.
Τα φορολογικά έσοδα είναι 15% υψηλότερα έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, κάτι που οφείλεται στις εισπράξεις έμμεσων φόρων (8,1% αυξημένες σε σχέση με πέρσι) και στην αύξηση των εσόδων από τους φόρους περιουσίας, λόγω της ικανοποιητικής είσπραξης της δεύτερης δόσης του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων για φέτος. Οι επιστροφές φόρων, διαμορφώθηκαν στα 201 εκατ. ευρώ το πρώτο εικοσαήμερο του Σεπ Τεμβρίου, έναντι 94 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2012- μια αύξηση ύψους 114%. Παρά την αύξηση αυτή, το γενικό σύνολο καθαρών εσόδων μετ` επιστροφών, είναι 5% υψηλότερο από το αντίστοιχο περσινό. Ο ΦΠΑ λοιπών κατηγοριών, (ο οποίος περιλαμβάνει και την εστίαση) υπερβαίνει τον στόχο κατά 257 εκατομμύρια ή 3,6%.
Βεβαίως, το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης, παρουσιάζει αύξηση- από 306 εκατ. ευρώ αύξησης τον Δεκέμβριο του 2012, στα 322 εκατ. αύξησης τον Ιούνιο του 2013. Το φαινόμενο, ωστόσο, οφείλεται στην υποχρέωση απεικόνισης των κεφαλαίων που δόθηκαν εκ μέρους του EFSF για τη χρηματοδότηση των Τραπεζών, και «αντιρροπείται από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στην ιδιοκτησία του ελληνικού Δημοσίου με προβλεπόμενη εκποίησή τους και με προσδιορισμένη αξία μεταπώλησης».
Αντιπαράθεση για την «δημιουργική λογιστική»
Αναπτύσσοντας την επερώτησή τους, οι ανεξάρτητοι βουλευτές Νίκος Σταυρογιάννης και Γιάννης Κουράκος (μέλη του κινήματος «Ελλήνων Πρωτοβουλία») Νίκος Νικολόπουλος (Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα Ελλάδος») Οδυσσέας Βουδούρης και Μάρκος Μπόλαρης, υποστήριξαν πως η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε «ελαστικοποίηση των δημοσιονομικών κανόνων, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΒΟΛΟΣ προκειμένου να αποδείξει βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών».
«Στα στοιχεία της για το οκτάμηνο, η τράπεζα της Ελλάδος περιλαμβάνει στις δαπάνες του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού το ποσό των 4,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αφορά παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές του ελληνικού Δημοσίου προς τρίτους. Το υπουργείο Οικονομικών δεν τις περιλαμβάνει, με αποτέλεσμα οι δημοσιονομικές δαπάνες να υποεκτιμώνται και άρα να εμφανίζεται πλασματικά μειωμένο το έλλειμμα», σημείωσε ο Γ. Σταυρογιάννης. «Επίσης, η ΤτΕ δεν συνυπολογίζει στο σκέλος των εσόδων το 1,5 δισεκατομμύριο από τη μεταφορά αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων- ενώ το υπουργείο Οικονομικών το αθροίζει», σημείωσε ο βουλευτής. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, «το πρωτογενές πλεόνασμα των 2,92 δισ. του υπουργείου Οικονομικών για το οκτάμηνο, γίνεται πρωτογενές έλλειμμα της τάξης των 1,75 δισεκατομμυρίων», συμπλήρωσε.
«Η ΤτΕ παρουσιάζει αυξημένες τις δαπάνες, καθώς σ` αυτές περιλαμβάνει και την αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων οφειλών», αναγνώρισε ο Χρ. Σταϊκούρας. «Οι δαπάνες όμως αυτές (π.χ. εξόφληση των ΟΤΑ) εξισορροπούνται από τη ισόποση μείωση των ανεξόφλητων υποχρεώσεων της γενικής κυβέρνησης (π.χ. χρέη των ΟΤΑ σε τρίτους). Η εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων είναι ουδέτερη για το αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης». Όσον αφορά τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, «αυτές δεν έχουν υπολογιστεί στον εκτελούμενο κρατικό προϋπολογισμό. Τα έσοδα αυτά, κατατίθενται απευθείας στον λογαριασμό εξυπηρέτησης του Δημοσίου χρέους και δεν υπολογίζονται στους στόχους για το έλλειμμα».
«Το κυριότερο πρόβλημα είναι οι διάφορες λογιστικοποιήσεις των κρατικών δανείων», υποστήριξε ο κ. Σταυρογιάννης. «Μέσω των πιστωτικών αυτών εσόδων, οι λογιστές του υπουργείου Οικονομικών, έχουν την ευχέρεια να χρηματοδοτούν πρωτογενείς κρατικές δαπάνες, και να καλύπτουν σημαντικό μέρος των πρωτογενών ελλειμμάτων», συμπλήρωσε.
«Από τα περίπου 59 δισ. ευρώ των πιστωτικών εσόδων, τα 31,5 προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και τα υπόλοιπα 27,8 από επανεκδόσεις εντόκων γραμματίων», απάντησε ο Χρ. Σταϊκούρας. «Όλα αυτά, όμως, είναι γνωστά και δεν κατανοώ τη στόχευση του ερωτήματός σας».
Σε κάθε περίπτωση, οι πόροι αυτοί πηγαίνουν για την ικανοποίηση υποχρεώσεων της χώρας απέναντι στο δανειακό της πρόγραμμα.
«Η τράπεζα της Ελλάδος αμφισβητεί όλα τα στοιχεία της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση αμφισβητεί το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους που λειτουργεί στη Βουλή και διαπιστώνει πρωτογενές έλλειμμα 1,51 δισ. ευρώ στο εξάμηνο», διαπίστωσε ο Νίκος Νικολόπουλος.
«Τα στοιχεία του Γραφείου για το εξάμηνο, συμπίπτουν απόλυτα με εκείνα που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών», απάντησε ο υπουργός. «Η πραγματικότητα είναι ότι με τη συμπλήρωση του οκταμήνου, η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού που αφορά την κεντρική κυβέρνηση, επιβεβαιώνει την τάση βελτίωσης των δημόσιων οικονομικών της χώρας, ώστε να εκτιμούμε πως το 2013 θα κλείσει με πρωτογενές έλλειμμα για την γενική κυβέρνηση», συμπλήρωσε.
Τη «μη επιστροφή σε πολίτες και επιχειρήσεις ύψους 680 εκατομμυρίων», ΕΠΙΠΛΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΚ ΒΟΛΟΣ επικαλέστηκε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδης Τσακαλώτος, σημειώνοντας πως «αν το υπουργείο μπορεί έστω και έτσι, να εξάγει ένα μικρό πλεόνασμα στο τέλος του έτους, αυτό δεν θα είναι, ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ούτε σταθερό, ούτε θα δώσει αναπτυξιακή δυναμική».
«Τα ανακοινωθέντα αποτελέσματα του οκταμήνου, στην ουσία οφείλονται στην υποχρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», υποστήριξε και η κοινοβουλευτKiaKiaristera.gr/">ΔΗΜΑΡ Ασημίνα Ξηροτύρη.
Απαντώντας, ο Χρ. Σταϊκούρας παραδέχθηκε πως οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι όντως «σημαντικά χαμηλότερες του στόχου και μειωμένες κατά 100 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις περσινές».
Ακόμα κι έτσι το πρωτογενές αποτέλεσμα «είναι πλεονασματικό κατά 1,4 δισ. στο οκτάμηνο, έναντι στόχου για έλλειμμα 1,8 δισ.».
Όσον αφορά δε, τις συσσωρευμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές και τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, αυτές μειώνονται και δεν αυξάνονται. «Βέβαια, σε ορισμένους φορείς δημιουργούνται νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις - και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και ριζικά», συμπλήρωσε ο κ. Σταϊκούρας.
Από πλευράς ΠΑΣΟΚ, ο Π. Ρήγας συμπέρανε πως «κάποιοι φαίνεται ότι δεν θέλουν να έχει η χώρα πρωτογενές πλεόνασμα και έχουν αρχίσει να ανησυχούν ότι οι προφητείες τους δεν θα επαληθευτούν».
«Αναδίπλωση του ΣΥΡΙΖΑ» σε σχέση με προηγούμενες αιτιάσεις του για χαλκευμένα στοιχεία διαπίστωσε ο Μάκης Βορίδης (ΝΔ).
«Το πλεόνασμα που έχετε επιτύχει, το πετύχατε με τεράστιες και αιματηρές θυσίες του ελληνικού λαού, γιγαντιαίες μειώσεις σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες- άρα το περιεχόμενό του είναι αντιλαϊκό», παρατήρησε ο Ν. Καραθανασόπουλος (ΚΚΕ).
ΕΠΙΠΛΑ ΕΠΙΠΛΟ ΒΟΛΟΣ Εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ επιτέθηκαν στον Πρ.Παυλόπουλο
Μπουκάλια με νερό εκσφενδόνισαν διαδηλωτές εναντίον του πρώην υπουργού Εσωτερικών - Ο κ. Παυλόπουλος βρισκόταν στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με την οδό ΜέρλινΣτόχος των εργαζομένων στην μεταλλευτική βιομηχανία ΛΑΡΚΟ έγινε ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος.
Οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ διαδήλωναν έξω από τη Βουλή και όταν εντόπισαν τον κ. Παυλόπουλο επιτέθηκαν εναντίον του καθυβρίζοντας τον με σκαιούς χαρακτηρισμούς. Ορισμένοι μάλιστα εκσφενδόνισαν εναντίον του μπουκάλια με νερό.
DNApi.kaltura.com/p/787781/sp/78778100/embedIframeJs/uiconf_id/12749501/partner_id/787781?iframeembed=true&playerId=kaltura_player_1378813378&entry_id=0_125xf6ga&flashvars[akamaiHD.loadingPolicy]=preInitialize&flashvars[akamaiHD.asyncInit]=true&flashvars[streamerType]=hdnetwork" allowfullscreen="" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" style="width: 640px; height: 480px;" itemprop="video" itemscope="" itemtype="http://schema.org/VideoObject" frameborder="0" height="480" width="640">
<span itemprop="name" content="Εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ επιτέθηκαν στον Πρ.Παυλόπουλο"></span>
<span itemprop="description" content=""></span>
<span itemprop="duration" content=""></span>
<span itemprop="thumbnail" content=""></span>
<span itemprop="width" content="640"></span>
<span itemprop="height" content="480"></span>
Oλα όσα γνAppleApple.com/gr/iphone/">iPhone
Στις 8 το βράδυ η AppleAppleApple.com/gr/iphone/">iPhone και πιθανότατα για πρώτη φορά μια φθηνότερη έκδοσή του, η οποία όπως όλα δείχνουν προορίζεται αρχικά για την τεράστια αγορά της ΚίναςΣε λίγες ώρες στις 8 το βράδυ για την Ελλάδα- η AppleAppleApple.com/gr/iphone/">iPhone και πιθανότατα για πρώτη φορά μια φθηνότερη έκδοσή του, η οποία όπως όλα δείχνουν προορίζεται αρχικά για την τεράστια αγορά της Κ
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
当前位置
脚注信息
版权所有:常熟市琴川街道美山子服装商行      备案号:苏ICP备20046969号 
服务时间:周一至周日 08:30 — 20:00  全国订购及服务热线:15652100772/13952884442 
联系地址:江苏省苏州市常熟市大义镇